Услови куповине

Општи услови куповине

 1. Условима куповине дефинисана су правила чије поштовање од стране продавца и купца обезбеђује успешно окончање продајних трансакција путем Интернет продавнице Битеф театра. Условима куповине прецизиране су и последице које сносе Битеф театар и Купац, а које могу бити узроковане непоштовањем дефинисаних правила. Битеф театар задржава право промене општих услова куповине, сходно новим моментима понуде и законске регулативе, па је потребно пре сваке куповине проверити информације у вези општих услова куповине. 
 2. Интернет продавница Битеф театра омогућава плаћање улазница путем платних картица при чеми важи следеће ограничење: Интернет продавница Битеф театра прихвата VISA, MasterCard и DinaCard платне картице које су од банке издаваоца одобрене за плаћање преко Интернета. Уколико нисте сигурни да ли ваша платна картица подржава ову опцију, молимо вас да то проверите са банком која је картицу издала. Прихватају се само платне картице издате у држави вашег пребивалишта. Средства на рачуну корисника се резервишу током процеса креирања поруџбе, док се рачун корисника терети тек након извршене куповине улазница.
 3. Купац ће на свом изводу из банке видети да су средства пребачена на рачун Банке Интеза а.д., фирме која врши услуге плаћања на интернету.
 4. За куповину путем Интернет продавнице Битеф театра неопходно је да се предходно региструјете и да сте пријављени на систем.
 5. Купац на сајту Битеф театра, врши поручивање и плаћање улазница за представе Битеф театра. Процес наручивања односно плаћања је временски ограничен на 30 минута од послење поручене улазнице до завршетка процеса плаћања. Купац може поручити највише 6 улазница по трансакцији. Уколико из било ког разлога Купац не заврши процес плаћања у наведеном року, поруџбина се поништава.
 6. Битеф театар гарантује цену на дан куповине, без обзира на евентулану промену цене пре извршене предаје карте или одигравања представе.
 7. У случају грешке приликом куповине (нпр. прекид конекције са интернетом или недоступност процесора кредитних картица...), рачун Купца неће бити задужен.
 8. Купац је у могућности након куповине да се информише о статусу куповине путем свог емаил-а или увидом у стање на свом профилу на сајту Битеф театра.
 9. Битеф театар гарантује купцу за Банка Интеза а.д., Београд, која за потребе Битеф театра обавља послове посредовања у безготовинском плаћању преко интернет продавнице, за поверљивост података

Преузимање купљених улазница

 1. Купац преузима купљене улазнице на благајни Битеф театра, најкасније 15 минута до почетка представе. Уколико Купац до наведеног рока не преузме купљене улазнице Битеф театар задржава средстава која је Купац уплатио, у пуном износу, без права на повраћај средстава Купцу, осим у случају приговора, описаном у Поступку за случај рекламације.
 2. Купац се индентификује на основу КОД-а који је примио у конфирмационом мејлу након извршене куповине улазница на сајту Битеф театра.

Поступак за случај рекламације

 1. Поступак рекламације дешава се у два случаја: Ако се купац обрати Битеф театру писменим приговором, најкасније 48 сати до почетка извођења представе или aко се финансијска институција чија је картица обрати Банци Интеза a.д. поводом трансакције.
 2. Уколико је рекламација усвојена од стране Банке Интеза а.д. средства се враћају у потпуности Купцу путем VISA, MasterCard или Maestro система у року од 8 дана од одобрења рекламације.
 3. Уколико се рекламација одобри трошкове рекламације сноси Интернет продаја Битеф театра и Купац је ослобођен свих трошкова.
 4. Продавац (Битеф театар) је у обавези да повраћај средстава у случају уважене рекламације врши искључиво преко VISA, EC/MC и Maestro метода плаћања.

Поступак за случај повраћаја средстава

 1. Када Купац, Интернет продаја Битеф театра или Банка Интеза а.д. пониште трансакцију пре рока од 48 сати од физичке трансакције може доћи до повраћаја средстава.
 2. Уколико је узрок повраћаја средстава електронски систем банке - сва средства у пуном износу се враћају купцу у року од 8 дана.
 3. Уколико узрок за повраћај средстава није електронски систем банке, задржава се одговарајућа провизија.
 4. Уколико је дошло до отказивања извођења представе за коју је Купац купио улазницу - сва средства у пуном износу се враћају купцу у року од 8 дана.
 5. Повраћај средстава се врши искључиво преко VISA, EC/MC и Maestro метода плаћања, што значи да ће банка на захтев продавца обавити повраћај на рачун корисника картице.

Изјава о поверљивости података

У име Битеф театра обавезујемо се да ћемо чувати приватност свих наших купаца. Прикупљамо само неопходне, основне податке о купцима/корисницима и податке неопходне за пословање и информисање корисника у складу са добрим пословним обичајима и у циљу пружања квалитетне услуге. Сви подаци о корисницима/купцима се строго чувају и доступни су само запосленима којима су ти подаци нужни за обављање посла. Сви наши запослени одговорни су за поштовање начела заштите приватности.

Приликом плаћања картицом путем интернета, унос података о картици се врши на заштићеној страници банке. Сигурност података приликом плаћања картицама, гарантује процесор платних картица на чијим страницама се обавља цео процес плаћања. Ни једног тренутка предузеће Битеф театар, нити Банка Интеза а.д. која омогућава прихват платних картица у име и за рачун предузећа Битеф театар, нема приступа подацима са Ваше платне картице.

Заштита података за време трансакције

Приликом уношења података о платној картици, поверљиве информације се преносе путем јавне мреже у заштићеној (криптованој) форми употребом SSL протокола И PKI система, као тренутно најсавременије технологије.

Сигурност података приликом куповине, гарантује процесор платних картица, Банка Интеза а.д. Београд, па се тако комплетни процес наплате обавља на страницама банке. Нити једног тренутка подаци о платној картици нису доступни нашем систему.

Подаци о продавцу

Назив: Битеф театар
Адреса: Теразије 29/1, Београд
Шифра делатности: 9001
PIB: 100061814

Контакт подршке

Емаил: [email protected]
Telefoni: +381 11 3243 108