Uslovi kupovine

Opšti uslovi kupovine

 1. Uslovima kupovine definisana su pravila čije poštovanje od strane prodavca i kupca obezbeđuje uspešno okončanje prodajnih transakcija putem Internet prodavnice Bitef teatra. Uslovima kupovine precizirane su i posledice koje snose Bitef teatar i Kupac, a koje mogu biti uzrokovane nepoštovanjem definisanih pravila. Bitef teatar zadržava pravo promene opštih uslova kupovine, shodno novim momentima ponude i zakonske regulative, pa je potrebno pre svake kupovine proveriti informacije u vezi opštih uslova kupovine. 
 2. Internet prodavnica Bitef teatra omogućava plaćanje ulaznica putem platnih kartica pri čemi važi sledeće ograničenje: Internet prodavnica Bitef teatra prihvata VISA, MasterCard i DinaCard platne kartice koje su od banke izdavaoca odobrene za plaćanje preko Interneta. Ukoliko niste sigurni da li vaša platna kartica podržava ovu opciju, molimo vas da to proverite sa bankom koja je karticu izdala. Prihvataju se samo platne kartice izdate u državi vašeg prebivališta. Sredstva na računu korisnika se rezervišu tokom procesa kreiranja porudžbe, dok se račun korisnika tereti tek nakon izvršene kupovine ulaznica.
 3. Kupac će na svom izvodu iz banke videti da su sredstva prebačena na račun Banke Inteza a.d., firme koja vrši usluge plaćanja na internetu.
 4. Za kupovinu putem Internet prodavnice Bitef teatra neophodno je da se predhodno registrujete i da ste prijavljeni na sistem.
 5. Kupac na sajtu Bitef teatra, vrši poručivanje i plaćanje ulaznica za predstave Bitef teatra. Proces naručivanja odnosno plaćanja je vremenski ograničen na 30 minuta od poslenje poručene ulaznice do završetka procesa plaćanja. Kupac može poručiti najviše 6 ulaznica po transakciji. Ukoliko iz bilo kog razloga Kupac ne završi proces plaćanja u navedenom roku, porudžbina se poništava.
 6. Bitef teatar garantuje cenu na dan kupovine, bez obzira na eventulanu promenu cene pre izvršene predaje karte ili odigravanja predstave.
 7. U slučaju greške prilikom kupovine (npr. prekid konekcije sa internetom ili nedostupnost procesora kreditnih kartica...), račun Kupca neće biti zadužen.
 8. Kupac je u mogućnosti nakon kupovine da se informiše o statusu kupovine putem svog email-a ili uvidom u stanje na svom profilu na sajtu Bitef teatra.
 9. Bitef teatar garantuje kupcu za Banka Inteza a.d., Beograd, koja za potrebe Bitef teatra obavlja poslove posredovanja u bezgotovinskom plaćanju preko internet prodavnice, za poverljivost podataka

Preuzimanje kupljenih ulaznica

 1. Kupac preuzima kupljene ulaznice na blagajni Bitef teatra, najkasnije 15 minuta do početka predstave. Ukoliko Kupac do navedenog roka ne preuzme kupljene ulaznice Bitef teatar zadržava sredstava koja je Kupac uplatio, u punom iznosu, bez prava na povraćaj sredstava Kupcu, osim u slučaju prigovora, opisanom u Postupku za slučaj reklamacije.
 2. Kupac se indentifikuje na osnovu KOD-a koji je primio u konfirmacionom mejlu nakon izvršene kupovine ulaznica na sajtu Bitef teatra.

Postupak za slučaj reklamacije

 1. Postupak reklamacije dešava se u dva slučaja: Ako se kupac obrati Bitef teatru pismenim prigovorom, najkasnije 48 sati do početka izvođenja predstave ili ako se finansijska institucija čija je kartica obrati Banci Inteza a.d. povodom transakcije.
 2. Ukoliko je reklamacija usvojena od strane Banke Inteza a.d. sredstva se vraćaju u potpunosti Kupcu putem VISA, MasterCard ili Maestro sistema u roku od 8 dana od odobrenja reklamacije.
 3. Ukoliko se reklamacija odobri troškove reklamacije snosi Internet prodaja Bitef teatra i Kupac je oslobođen svih troškova.
 4. Prodavac (Bitef teatar) je u obavezi da povraćaj sredstava u slučaju uvažene reklamacije vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja.

Postupak za slučaj povraćaja sredstava

 1. Kada Kupac, Internet prodaja Bitef teatra ili Banka Inteza a.d. ponište transakciju pre roka od 48 sati od fizičke transakcije može doći do povraćaja sredstava.
 2. Ukoliko je uzrok povraćaja sredstava elektronski sistem banke - sva sredstva u punom iznosu se vraćaju kupcu u roku od 8 dana.
 3. Ukoliko uzrok za povraćaj sredstava nije elektronski sistem banke, zadržava se odgovarajuća provizija.
 4. Ukoliko je došlo do otkazivanja izvođenja predstave za koju je Kupac kupio ulaznicu - sva sredstva u punom iznosu se vraćaju kupcu u roku od 8 dana.
 5. Povraćaj sredstava se vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj na račun korisnika kartice.

Izjava o poverljivosti podataka

U ime Bitef teatra obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi naši zaposleni odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Prilikom plaćanja karticom putem interneta, unos podataka o kartici se vrši na zaštićenoj stranici banke. Sigurnost podataka prilikom plaćanja karticama, garantuje procesor platnih kartica na čijim stranicama se obavlja ceo proces plaćanja. Ni jednog trenutka preduzeće Bitef teatar, niti Banka Inteza a.d. koja omogućava prihvat platnih kartica u ime i za račun preduzeća Bitef teatar, nema pristupa podacima sa Vaše platne kartice.

Zaštita podataka za vreme transakcije

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola I PKI sistema, kao trenutno najsavremenije tehnologije.

Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banka Inteza a.d. Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Podaci o prodavcu

Naziv: Bitef teatar
Adresa: Terazije 29/1, Beograd
Šifra delatnosti: 9001
PIB: 100061814

Kontakt podrške

Email: [email protected]
Telefoni: +381 11 3243 108