Kupovina ulaznica

29

Maj

Nedelja

20:00

Autor:Vladimir Aleksić

Režija:Sanja Mitrović

Igraju:Jovana Belović, Aleksandra Janković, Milena Predić, Anđelika Simić, Nada Šargin

31

Maj

Utorak

20:00

-15%

Autor:Vladimir Aleksić

Režija:Sanja Mitrović

Igraju:Jovana Belović, Aleksandra Janković, Milena Predić, Anđelika Simić, Nada Šargin

1

Jun

Sreda

20:00

-15%

Autor:Vladimir Aleksić

Režija:Sanja Mitrović

Igraju:Jovana Belović, Aleksandra Janković, Milena Predić, Anđelika Simić, Nada Šargin

-20%

Tekst:Maja Pelević

Režija:Nikola Zavišić

Glasovi:Mina Strugar,Anja Đorđević , Jelena Piljić, Katarina Vojnović, Maja Pelević

-20%

Tekst:Maja Pelević

Režija:Nikola Zavišić

Glasovi:Mina Strugar,Anja Đorđević , Jelena Piljić, Katarina Vojnović, Maja Pelević

-20%

Tekst:Maja Pelević

Režija:Nikola Zavišić

Glasovi:Mina Strugar,Anja Đorđević , Jelena Piljić, Katarina Vojnović, Maja Pelević

-20%

Tekst:Maja Pelević

Režija:Nikola Zavišić

Glasovi:Mina Strugar,Anja Đorđević , Jelena Piljić, Katarina Vojnović, Maja Pelević

-20%

Tekst:Maja Pelević

Režija:Nikola Zavišić

Glasovi:Mina Strugar,Anja Đorđević , Jelena Piljić, Katarina Vojnović, Maja Pelević

-20%

Tekst:Maja Pelević

Režija:Nikola Zavišić

Glasovi:Mina Strugar,Anja Đorđević , Jelena Piljić, Katarina Vojnović, Maja Pelević

-20%

Tekst:Maja Pelević

Režija:Nikola Zavišić

Glasovi:Mina Strugar,Anja Đorđević , Jelena Piljić, Katarina Vojnović, Maja Pelević

-20%

Tekst:Maja Pelević

Režija:Nikola Zavišić

Glasovi:Mina Strugar,Anja Đorđević , Jelena Piljić, Katarina Vojnović, Maja Pelević